+

dolina noteci live

Pomagamy Towarzystwu Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA”!Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA” w Głownie otrzymało karmę od Doliny Noteci. Firma prowadzi comiesięczną wysyłkę karmy do tych najbardziej potrzebujących przytulisk i schronisk. Kolejna porcja karmy tym razem została dostarczona do podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA”, które mieści się w Głownie. Przytulisko istnieje by dawać schronienie zwierzętom, które są porzucane przez swoich właścicieli. Zwierzęta te wygłodzone błąkają się po ulicach miasta, są znajdowane przez mieszkańców Głowna. Wolontariusze przytuliska organizują wszelkiego rodzaju akcje mające na celu kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt np. akcja „Adoptując mnie, ratujesz mi życie”. Zajmują się dokarmianiem zwierząt, które znajdują się poza przytuliskiem, wspomagają mniej zamożnych właścicieli czworonogów poprzez dostawę pożywienia dla zwierząt. Potrzeby tak prosperującego przytuliska są ogromne, dlatego Dolina Noteci skierowała pomoc właśnie do nich. Dzięki takim ludziom, bezdomne zwierzęta odzyskują wiarę w ludzi i stają się otwarte, na nowych właścicieli i nowy kochający dom.