+

Kontakt

Kanał tradycyjny

Robert Wiśniewski

kom.: +48 723 681 376
e-mail: rwisniewski@dolina-noteci.pl

Andrzej Folta

kom.: +48 691 442 855
e-mail: afolta@dolina-noteci.pl

Marcin Grądzki

kom.: +48 727 631 783
e-mail: mgradzki@dolina-noteci.pl

Marcin Grądzki

kom.: +48 727 631 783
e-mail: mgradzki@dolina-noteci.pl

Marcin Cieciórski

kom.: +48 723 681 354
e-mail: mcieciorski@dolina-noteci.pl

Marcin Cieciórski

kom.: +48 723 681 354
e-mail: mcieciorski@dolina-noteci.pl

Paweł Cięszkowski

kom.: +48 727 631 785
e-mail: pcieszkowski@dolina-noteci.pl

Paweł Cięszkowski

kom.: +48 727 631 785
e-mail: pcieszkowski@dolina-noteci.pl

Tomasz Faryś

kom.: +48 723 681 375
e-mail: tfarys@dolina-noteci.pl

Tomasz Faryś

kom.: +48 723 681 375
e-mail: tfarys@dolina-noteci.pl

Krzysztof Kuzik

kom.: +48 727 631 706
e-mail: kkuzik@dolina-noteci.pl

Krzysztof Kuzik

kom.: +48 727 631 706
e-mail: kkuzik@dolina-noteci.pl

Krzysztof Kuzik

kom.: +48 727 631 706
e-mail: kkuzik@dolina-noteci.pl

Adam Kępa

kom.: +48 727 631 782
e-mail: akepa@dolina-noteci.pl

Edyta Bębacz

kom.: +48 727 631 762
e-mail: ebebacz@dolina-noteci.pl

Edyta Bębacz

kom.: +48 727 631 762
e-mail: ebebacz@dolina-noteci.pl

Kanał zoologiczny

Krzysztof Piotrowski

kom.: +48 723 681 389,
e-mail: kpiotrowski@dolina-noteci.pl

Marcin Wisowski

kom.: +48 727 631 758,
e-mail: mwisowski@dolina-noteci.pl

Marcin Wisowski

kom.: +48 727 631 758,
e-mail: mwisowski@dolina-noteci.pl

Marcin Wisowski

kom.: +48 727 631 758,
e-mail: mwisowski@dolina-noteci.pl

Marcin Wisowski

kom.: +48 727 631 758,
e-mail: mwisowski@dolina-noteci.pl

Krzysztof Piotrowski

kom.: +48 723 681 389,
e-mail: kpiotrowski@dolina-noteci.pl

Rafał Olczak

kom.: +48 885 631 043 (2043),
e-mail: rolczak@dolina-noteci.pl

Rafał Olczak

kom.: +48 885 631 043 (2043),
e-mail: rolczak@dolina-noteci.pl

Rafał Olczak

kom.: +48 885 631 043 (2043),
e-mail: rolczak@dolina-noteci.pl

Rafał Olczak

kom.: +48 885 631 043 (2043),
e-mail: rolczak@dolina-noteci.pl

Mirosław Wiśniewski

kom.: +48 885 631 065 (2065)
e-mail: mwisniewski@dolina-noteci.pl

Mirosław Wiśniewski

kom.: +48 885 631 065 (2065)
e-mail: mwisniewski@dolina-noteci.pl

Mirosław Wiśniewski

kom.: +48 885 631 065 (2065)
e-mail: mwisniewski@dolina-noteci.pl

Rafał Błaszczyk

kom.: +48 885 631 151 (2151)
e-mail: rblaszczyk@dolina-noteci.pl

Rafał Błaszczyk

kom.: +48 885 631 151 (2151)
e-mail: rblaszczyk@dolina-noteci.pl

Rafał Błaszczyk

kom.: +48 885 631 151 (2151)
e-mail: rblaszczyk@dolina-noteci.pl


Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu

* pola wymagane  • DNP Sp. z o.o.

   Polanowo 27A
   89-300 Wyrzysk
   tel: +48 67 286 28 06

   NIP 764-267-90-20
   KRS 0000856761
   Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
   IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   Kapitał zakładowy 3 326 600,00 zł w całości wpłacony
  Administratorem Danych Osobowych jest DNP SP. Z O.O., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk, e-mail: IOD@dolina-noteci.pl (zwana dalej Spółką).
  Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, e-mail: IOD@dolina-noteci.pl).
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw. przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę pośrednictwem Systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
  Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.