+

dolina noteci live

DNP Sp. z o.o. otrzymała certyfikat ISO 14001:2015W listopadzie 2021 DNP Sp. z o.o. otrzymała certyfikat ISO 14001:2015 dotyczący norm Systemu Zarządzania Środowiskowego.

ISO 14001 to jeden ze standardów ISO, stosowany w zarządzaniu środowiskowym. Konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego, która pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w zakresie SZŚ, jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia te najbardziej znaczące w działalności danej organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

System zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg normy ISO 14001:2015 jest częścią ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej i zarządzania aspektami środowiskowymi. To międzynarodowa norma będąca swego rodzaju „systemem jakości działań na rzecz ochrony środowiska”.

Korzyści jakie niesie dla DNP Sp. z o.o. uzyskanie i wdrożenie systemu ISO 14001 to między innymi:

  • uzyskanie efektów ekonomicznych (m.in. zmniejszenie kosztów ochrony środowiska, oszczędności z tytułu mniejszego zużycia surowców i energii),
  • redukcja oddziaływania dla środowisko poprzez zminimalizowanie poziomów emisji do środowiska (niższe opłaty za korzystanie ze środowiska),
  • udoskonalenie organizacji i zarządzania w zakresie ochrony środowiska,
  • podniesienie świadomości pracowników w ochronie środowiska,
  • łatwiejsze i sprawniejsze wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości,
  • możliwość wykazania zgodności z międzynarodowym uznanym standardem
    w zakresie zarządzania środowiskowego,
  • udowodnienie troski o środowisko.

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 przynosi szereg korzyści nie tylko w szerokim rozumieniu dbałości o środowisko i troski o zasoby Ziemi, ale również pomaga komercyjnie działającym organizacjom w ich lepszym funkcjonowaniu. Zrównoważony rozwój usprawnia działanie firmy, może wpłynąć na wzrost udziałów w rynku i tym samym sprzedaży, co przekłada się na poprawę wyników finansowych. Największy nacisk został położony na kontekst działania organizacji rozumiany jako koncepcja strategicznego zarządzania środowiskiem, czyli dostosowania nie tylko polityki środowiskowej, ale całego systemu zarządzania organizacji do otoczenia firmy i okoliczności wpływających na jej funkcjonowanie. Ma to na celu zidentyfikowanie oraz zwiększenie korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla środowiska. W zapisach normy pojawiła się również konieczność uwzględnienia perspektywy całego cyklu życia wyrobów i usług oraz rozważenia, które z etapów ich cyklu życia mogą być kontrolowane lub podlegają wpływowi organizacji.