+

dolina noteci live

Aktywni z psami!Spacer z psem, to czysta przyjemność, szczególnie kiedy ma się wokół siebie piękne widoki! W Polsce mamy do dyspozycji 23 Parki Narodowe. Wszystkie dostępne są dla turystów i posiadają bardzo dobrą infrastrukturę turystyczną, ale tylko do niektórych możemy wejść z psami.
Zakaz obowiązuje na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., art. 15.1., podpunkt 16, który brzmi tak:

„W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;”

Ustawa niestety ogranicza miłośników psów, często podyktowana jest ochroną zwierząt i roślin.
Podczas spacerów w tak ważnych miejscach należy zawsze pamiętać, aby po szlakach i miejscach dostępnych dla turystów poruszać się z psami na smyczy lub lince, a w niektórych przypadkach potrzebny będzie kaganiec. Nigdy nie powinno się puszczać psów luzem, mając na uwadze zdrowie i życie naszego psa, jak i okolicznej zwierzyny, czy roślinności.