+

dolina noteci live

Warto pomagać zwierzakom!Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA” w Głownie po raz kolejny otrzymało karmę od Doliny Noteci. Dolina Noteci nieustannie prowadzi wysyłkę karm dla najbardziej potrzebujących placówek opiekujących się bezdomnymi zwierzakami. Kwietniowa porcja karmy została dostarczona do podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „ARKADIA”, które mieści się w Głownie. To miejsce istnieje po to, by dawać schronienie zwierzętom, porzuconym przez swoich właścicieli. Psy i koty wygłodzone błąkają się po ulicach miasta, a znalezione przez mieszkańców Głowna zostają oddane w ręce Arkadii. Wolontariusze przytuliska stale organizują wszelkiego rodzaju akcje, które mają na celu kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. Zajmują się dokarmianiem zwierząt, które przebywają poza przytuliskiem, wspomagają także mniej zamożnych właścicieli czworonogów poprzez dostawę pożywienia dla zwierząt. Potrzeby tak dobrze prosperującego przytuliska są ogromne, dlatego Dolina Noteci skierowała pomoc właśnie do nich. Dzięki tym ludziom, bezdomne zwierzęta odzyskują wiarę w ludzi i stają się otwarte, na nowych właścicieli i nowy kochający dom.

Warto pomagać zwierzakom!