+

Odpowiedzialność społeczna

Niezwykle ważnym elementem naszej strategii jest odpowiedzialność społeczna. Zdajemy sobie sprawę, że nasza działalność ma wpływ na życie pupili – również tych zapomnianych, które nie znalazły swojego domu. W związku z tym firma podejmuje wiele przedsięwzięć o charakterze prospołecznym i charytatywnym, w zakresie opieki i pomocy zwierzętom. Jako producent karmy dla zwierząt jesteśmy szczególnie wrażliwi na ich los. Dobrowolne i aktywne działania podejmowane przez naszą firmę mające na celu kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej to nie tylko systematyczne przekazywanie karmy dla potrzebujących zwierząt, ale także popieranie inicjatyw związanych z adopcją bezdomnych, porzuconych psów czy kotów. Należy pamiętać, że obywatele mają nie tylko prawa, ale również obowiązki względem środowiska, w którym żyją. Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz zwierząt stanowią integralny element naszych działań.