+

Dolina Noteci Green

6. ODPOWIEDZIALNY TRANSPORT  – ważne jest nie tylko, aby nasze produkty dotarły do klientów na czas, ale też sposób w jaki do nich dotrą – dlatego większość naszej floty samochodowej posiada europejski standard emisji spalin co najmniej EURO 5.

7. TECHNOLOGIE – za pomocą nowoczesnych aplikacji prowadzimy stały monitoring pracy kotłowni, zużycia gazu, pracy stacji uzdatnia wody i studni, pracy układów chłodniczych, co umożliwia bardzo szybkie reagowanie na ewentualne awarie. Jesteśmy przygotowani, aby jak najszybciej na nie reagować, bez strat dla środowiska.

8. SYSTEM PN-EN ISO 14001:2015 –  organizacja wdrożyła system i zobowiązuje się do proaktywnych  działań,  zmierzających do ochrony środowiska przed skażeniami i degradacją.

9. MILION MIESZKAŃ DLA PSZCZÓŁ – niemal połowa z występujących w Polsce gatunków pszczołowatych znajduje się na tzw. czerwonej liście i jest zagrożona wyginięciem. Ich działalność dla człowieka, środowiska i gospodarki jest nie do przecenienia, dlatego staramy się w naszej działalności o nich nie zapominać – mamy pod swoją opieką pasiekę i dążymy do tego, aby stworzyć warunki do życia dla miliona pszczół. Jest o co walczyć, gdyż w samej Europie istnienie ponad tysiąca odmian roślin zależy  od zapylania przez pszczoły.

10. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW – ludzie są najważniejsi, ponieważ mają największy wpływ na środowisko, dlatego stale szkolimy i zwiększamy świadomość naszych pracowników z zakresu jego ochrony.  Pracownicy zdają sobie sprawę z wyjątkowości położenia zakładu, czyli rezerwatu Dębowa Góra, mając na uwadze niepowtarzalność tego terenu.