+

Kariera

Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy:

 • Polanowo

Region:

 • woj. wielkopolskie

Zakres obowiązków:

 • Systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przestrzeganie zasad i przepisów z zakresu BHP, instrukcji stanowiskowych
 • Organizowanie pomiarów i udział w procesach badań czynników szkodliwych
  dla zdrowia
 • Przegląd obiektów w zakresie ochronny przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
 • Sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu
 • Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawianie wniosków pracodawcy dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 • Opracowywanie oraz wdrażanie procedur oraz instrukcji dotyczących przepisów i zasad BHP
 • Prowadzenie postępowań, opracowanie dokumentacji powypadkowej i chorób zawodowych
 • Zarządzanie dokumentacją związaną z obszarem BHP
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami mającymi nadzór nad warunkami pracy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (BHP)
 • Kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Doświadczenia w zakładzie produkcyjnym
 • Samodzielności w realizacji zadań, dokładności i rzetelności
 • Min. 3 lata doświadczenia w pracy, w zakładzie produkcyjnym na podobnym stanowisku
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja czasu i miejsca pracy

Oferujemy:

 • Stabilną i jednocześnie pełną wyzwań pracę
 • Stabilne wynagrodzenie
 • Pracę w niekorporacyjnym środowisku
 • Otwartość pracodawcy na Twoje pomysły

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podawanych przeze mnie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Spółkę DNP S.A. w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółka DNP S.A. z siedzibą w Polanowie, e-mail: rekrutacja-dn@dolina-noteci.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć (adres korespondencyjny: Al.Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, e-mail: IOD@dolina-noteci.pl). Dane osobowe gromadzone przy pomocy dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z wyrażoną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. a oraz po wyrażeniu odrębnej zgody w celu wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

Dlaczego warto z nami zostać?

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty

Lubisz uczyć się nowych rzeczy? My dbamy o rozwój naszych pracowników dlatego umożliwiamy im dostęp do szkoleń. Dzięki różnorodnym projektom, każdy z pracowników ma okazję podnosić swoje kwalifikacje oraz zdobywać nowe, bogate doświadczenia.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Chcesz czuć się bezpiecznie? Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego osoby zatrudnione w Dolinie Noteci, jak i ich bliscy, mogą korzystać z atrakcyjnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie.

Po pracy

Po pracy

Lubisz się integrować? My tak! Stworzyliśmy zespół składający się z osób przyjaznych, aktywnych i chętnych do pomocy. Lubimy ze sobą przebywać – najchętniej na świeżym powietrzu – biorąc udział w spływach kajakowych czy innych atrakcjach.