+

dolina noteci live

Dolina Noteci dofinansowała wyjazd dzieci z Chodzieży do Niemiec!Młodzież I LO im. św. Barbary w Chodzieży dzięki wsparciu finansowemu mogła dokonać wymiany uczniowskiej do szkoły w Horn – Bad Meinberg (Niemcy) w dniach 10.10.-17.10. 2017 r. Szkoła regularnie prowadzi wymianę uczniów – od 1992 roku. Co roku grupa uczniów wyjeżdża do zaprzyjaźnionej szkoły, a potem w ramach rewizyty gości ich u siebie. Wspólne spotkania i przedsięwzięcia prowadzą do przeżycia niezapomnianych chwil. Pobyt w obcych rodzinach pozwala na poznanie dnia powszedniego młodzieży, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Poprzez udział w lekcjach uczniowie zaznajamiają się z systemem szkolnictwa w obu krajach. Szkoły wspólnie realizują projekty, a w programie obowiązkowo znajduje się wizyta u władz miasta czy powiatu, a także zwiedzanie zakładu pracy. Pobyt urozmaicony jest także programem turystycznym. Młodzież z polskiej szkoły ma możliwość zwiedzenia wielu interesujących miejsc, co roku bowiem każda strona stara się zaproponować nową atrakcję. Zarząd szkoły w Chodzieży pokazuje miasto i piękno kraju. Owe wymiany sprzyjają większej motywacji do uczenia się języka niemieckiego, znikają stereotypy, a nawiązują się przyjaźnie. Zasadniczym celem wymiany jest doskonalenie umiejętności językowych, więc młodzież ma okazję sprawdzić i poszerzyć swoje umiejętności. W wyniku wymiany rodzi się możliwość konwersacji i poznania kultury innego kraju. Dolina Noteci wspiera przedsięwzięcia ambitnych uczniów dlatego dofinansowała ich wyjazd oraz przekazała pakiet firmowych gadżetów!