+

Porady

Zmysł smaku – decydujący o preferencjach smakowych psaZmysł smaku jest jednym z praktyczniejszych sposobów na szybkie rozpoznanie pożywienia, kontrolę jego bezpieczeństwa, a co najważniejsze jest zasadniczym czynnikiem określającym preferencje smakowe psa.

Jak działa zmysł smaku u psa

Komórki smakowe rozmieszczone w jamie ustnej odbierają bodźce smakowe na zasadzie wybiórczego łączenia się cząsteczek pokarmu z określonymi receptorami białkowymi – dopiero ich połączenie wyzwala efekt sensoryczny, który jest interpretowany przez centralny układ nerwowy. U psa – podobnie jak u wszystkich ssaków – komórki smakowe skupione są w brodawki smakowe, a w każdej brodawce znajdują się komórki smakowe wrażliwe na wszystkie smaki. Wydaje się, że smakiem na który najbardziej wyczulone są zwierzęta, jest smak umami (jeden z pięciu podstawowych smaków odczuwanych przede wszystkim przez człowieka) – będący efektem wysokiej zawartości aminokwasów w pokarmie białkowym. Stąd też w przypadku prawidłowo żywionych psów wyższe preferencje smakowe karm dotyczą tych zawierających większą zawartość białka, a szczególnie białka pochodzenia zwierzęcego. Z jednej strony – komórki smakowe tak jak pozostałe komórki zmysłowe, co jakiś czas podlegają wymianie. Istnieje szansa/ryzyko zmiany preferencji smakowych psa w wyniku długotrwałego stosowania karmy danego typu. Z drugiej strony – istnieje zjawisko „pamięci sensorycznej” polegające na długotrwałym utrzymywaniu się wrażeń smakowych i dlatego też powrót do karmy preferowanej sensorycznie (czytaj: wyższej jakości) nastąpi za każdym razem.