+

Porady

Probiotyki w żywieniu psa – czy są istotne?W przewodzie pokarmowym psa, szczególnie w jelicie grubym, czynnikiem niezwykle pomocnym we wchłanianiu składników odżywczych, oraz wpływającym na stymulację komórek układu odpornościowego, są bakterie probiotyczne. Są to mikroorganizmy, charakterystyczne dla danego gatunku, ich rolą jest utrzymanie stałych proporcji, między mikroflorą gnilną, a pożyteczną. W skład mikroflory probiotycznej wchodzą głównie bakterie kwasu mlekowego i drożdże. Ich ilość w przewodzie pokarmowym jest konsekwencją m.in. jakości spożywanej diety. Jeżeli w diecie znajdowała się będzie odpowiednia ilość włókna pokarmowego (głównie w postaci warzyw), to nie będzie powodowała biegunek, bądź zatwardzeń, to możemy mieć przypuszczenie, że jakość mikroflory jelita grubego powinna być prawidłowa. Ponieważ probiotyki stanowią ożywioną, bądź nieożywioną materię nie jesteśmy ich w stanie dostarczyć wraz z jakąkolwiek karmą komercyjną. Dlatego też w celu poprawy składu mikroflory przewodu pokarmowego psa można wspomóc się gotowymi preparatami. Należy wybierać preparaty probiotyczne dedykowane psom – ich obecność na rynku suplementów diety dla zwierząt towarzyszących zaczyna być dopiero zauważana. Przykładowo w trakcie antybiotykoterapii można, a właściwie powinno się wspomagać preparatami probiotycznymi dla ludzi. Najważniejsze jest stosowanie odpowiedniej diety w celu uniknięcia problemu np. biegunek, w czasie których dochodzi do zaburzenia równowagi, między florą pożyteczną (probiotyczną), a gnilną.

 

Opracował
dr JACEK WILCZAK
z Zakładu Dietetyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie